Ben jij op de hoogte van de regels voor E-steps?

Geen e-step onder de 16 jaar

Om te voorkomen dat kinderen of jonge tieners met snelheden tot 25 km/u tussen het gemotoriseerde verkeer rijden, geldt voortaan een leeftijdsgrens van 16 jaar. Al zijn er wel uitzonderingen: in woonerven en erven, op wegen voorbehouden voor voetgangers, fietsers en ruiters en in speelstraten mag ook wie jonger is dan 16 met een e-step rijden. Ook in voetgangerszones mogen jongeren rijden als een verkeersbord dat toelaat, maar dan moet het stapvoets.

Verboden op het voetpad

Gebruikers van e-steps worden voortaan gelijkgesteld met fietsers, ongeacht de snelheid waarmee ze rijden. Ze moeten dus steeds de regels voor fietsers volgen. Concreet betekent het dat ze niet langer op het voetpad mogen rijden maar het fietspad moeten volgen. Zijn er geen fietspaden, dan moeten ze op de rijbaan rijden. In voetgangerszones geven verkeersborden aan of fietsers (en dus ook e-steps) al dan niet toegelaten zijn. Zo ja, dan moeten ze stapvoets rijden.

Geen passagiers vervoeren

Met zijn tweeën op één e-step rijden is geen goed idee vanwege de geringe stabiliteit. Daarom is het voortaan expliciet verboden om passagiers te vervoeren op gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

Parkeren

Binnen deelmobiliteit zijn e-steps erg populair, maar zomaar kris-kras achterlaten op de openbare weg is hinderlijk en gevaarlijk. Voor e-steps zijn er voortaan specifieke parkeerzones en zones met parkeerverbod, beide aangeduid met verkeersborden. Op plekken zonder specifieke signalisatie blijft parkeren op het trottoir toegelaten, op voorwaarde dat je step de doorgang niet belemmert.

Bron: Politie.be/VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

Terug naar overzicht