Bescherm je kind, ook tijdens de schooluren

Als ouder is het vaak moeilijk om je kind los te laten en in andermans handen te geven. Je wil namelijk altijd het beste voor je eigen kind en hem of haar beschermen waar en wanneer het ook maar kan. Ook tijdens de schooluren wanneer je zoon of dochter zich tussen zijn of haar vriendjes bevindt, wil je uiteraard dat je kind goed beschermd is. Daarvoor bestaat gelukkig de schoolverzekering.

Informeer jezelf als ouder

De meeste scholen in Vlaanderen hebben een schoolverzekering afgesloten ook al is die niet verplicht. Als ouder is het dus zeker aangeraden om je bij de school te informeren of zij al dan niet over zo’n verzekering beschikken.

De schoolverzekering bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds heb je de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en anderzijds heb je de verzekering lichamelijke ongevallen. Deze niet-verplichte verzekering dekt schade die zich voordoet tijdens een schoolactiviteit of een nevenactiviteit van de school.

Schade veroorzaakt door een medeleerling

Indien je zoon of dochter slachtoffer is van schade veroorzaakt door een klas- of schoolgenoot, dan zal de aansprakelijkheidsverzekering tussenbeide komen. Dat is ook het geval wanneer iemand van het schoolpersoneel een ongeval heeft veroorzaakt tijdens een schoolactiviteit.

Goed om te weten is dat de aansprakelijkheidsverzekering niet tussenkomt bij schade aan kledij, schoolgebouwen, goederen of glasbreuk van derden. Ook is dat zo voor schade veroorzaakt tijdens activiteiten ondernomen uit eigen initiatief.

Wat als niemand aansprakelijk is?

Dan komt de verzekering lichamelijke ongevallen tussen. Indien er zich dus een schoolongeval voordoet waarbij niemand het ongeval veroorzaakt heeft, worden bepaalde medische kosten voor het slachtoffer gedekt door de verzekering lichamelijke ongevallen. Belangrijk om te weten is dat er ook vastgelegde vergoedingen zijn in geval van blijvende invaliditeit of overlijden.

Breng je makelaar op de hoogte

We hopen uiteraard van niet, maar stel dat je zoon of dochter toch een ongeval voorheeft op school. Wat moet je dan doen? Wel, indien er mogelijk iemand aansprakelijk is, geef je het ongeval ook aan bij jouw rechtsbijstandverzekering. Ook bezorg je je verzekeraar een attest van je arts met de eerste medische vaststellingen. Tot slot raden we ook aan om alle nodige bewijsstukken van kosten van het ziekenfonds te bezorgen aan de verzekeraar.

Komt de schoolverzekering tussen bij COVID-19 besmetting?

Wanneer een leerling, leerkracht of stagiair besmet is met COVID-19, komt de verzekering lichamelijke ongevallen niet tussen. Dat omdat er in zo’n situatie geen ongeval plaatsvond.

Terug naar overzicht