Een daling in het aantal dodelijke verkeersongevallen. Zetten we de trend verder?

2020 was het jaar waarin we massaal in ons kot bleven. Een positief gevolg daarvan is dat het aantal verkeersdoden in Vlaanderen en Brussel daalde. Een opvallende zaak is dat in 4 op de 10 gevallen, het ongeval gebeurde waarbij niemand anders betrokken was.

Corona-effect

Volgens de tellingen waren oktober, april en november de minst dodelijke maanden op onze wegen met gemiddeld minder dan 0,5 verkeersdoden per dag. Niet toevallig zijn dat drie maanden waarin een lockdown of een verbod op niet-essentiële verplaatsingen van kracht was. De daling in het aantal verkeersdoden is dus te wijten aan het verkeer dat beduidend minder was.

Opvallend, is dat mei, een maand waarin ook lockdownmaatregelen van kracht waren, wél een van de dodelijkste maanden is geweest. Dat heeft als verklaring dat het aantal dodelijke ongevallen wel gedaald is maar de gebeurde ongevallen wel veel ernstiger waren dan gewoonlijk. Dat is maar aan één zaak te wijten: mensen reden veel te hard. Aangezien er het afgelopen jaar veel minder verkeer was, maakten veel bestuurders daarvan gebruik om eens extra hard op het gaspedaal te duwen.

Hittegolf eist z’n tol

September 2020 was dodelijker dan september 2019 in het verkeer. Dat is te verklaren door het prachtige weer dat we toen gehad hebben. De late hittegolf heeft ervoor gezorgd dat veel mensen op pad waren. Te voet, met de fiets of met de auto. Het is wetenschappelijk bewezen dat er tijdens hittegolven meer verkeersongelukken gebeuren. In de toekomst zullen we dus nood hebben aan structurele maatregelen om ongevallen te voorkomen want door de klimaatopwarming zullen er de komende jaren alsmaar meer hittegolven zijn.

Zonder tegenpartij

Opvallend in vergelijking met vorige jaren, is dat er in 2020 in bijna 4 op de 10 gevallen geen tegenpartij betrokken was bij een verkeersongeval. Hoe komt dat? We denken als automobilist nog te vaak dat we perfect kunnen rijden met dat ene pintje te veel op, met die 10 km per uur te snel of terwijl we sms’en achter het stuur. Niet enkel bij automobilisten, ook bij fietsers stijgt het aantal ongevallen zonder tegenpartij. Dat is dan weer te wijten aan het feit dat onze bevolking veroudert en er meer en meer mensen elektrisch fietsen en dus sneller rijden. Het aantal tachtigplussers is bij dodelijke fietsongevallen zelfs verdubbeld op tien jaar tijd.

We mijden het openbaar vervoer

Tot slot hebben door corona minder mensen het openbaar vervoer genomen in vergelijking met vorige jaren. En laat dat nu net de veiligste manier zijn om je te verplaatsen. Als je dus overstapt van bus, tram of trein, naar de fiets, auto of een wandeling te voet, dan loop je sowieso al meer risico op een ongeval.

Samen met u hopen we dat er in 2021 opnieuw een daling is in het aantal dodelijke verkeersongevallen. Houd het voorzichtig op de baan!

Terug naar overzicht