Expertise bij schade aan een woning.

Je hebt schade aan je woning die verzekerd is tegen brand, waterschade, glasbreuk, diefstal, …

  • doe onmiddellijk wat nodig is om de schade te beperken, bijvoorbeeld je dak met een dekzeil bedekken als dakpannen zijn weggewaaid bij een storm zonder jezelf in gevaar te brengen, het slot van een deur vervangen dat beschadigd werd bij een inbraak, …,;
  • meld meteen de schade aan bij je verzekeringstussenpersoon of verzekeraar: zo kunnen zij in de beste omstandigheden aan de slag. Zij zullen je helpen met al je vragen;
  • dien in geval van diefstal of kwaad opzet onmiddellijk een klacht in bij de politie. Vraag hierbij ook om een kopie van je verklaring.

Zo nodig stelt jouw verzekeraar (eventueel via tussenkomst van jouw verzekeringstussenpersoon) een expert aan om de schade op te meten. Er zal contact met u worden opgenomen om de datum van de expertise te bepalen.

Heb je een verzekeringstussenpersoon, aarzel niet om hem te vragen om de expertise bij te wonen.

In afwachting van de expert

Breng geen wijzigingen aan de beschadigde goederen als dit het bepalen van de oorzaken van het schadegeval en van de omvang van de schade zou hinderen.

Om de afhandeling van jouw dossier te versnellen, verzamel je best de volgende documenten:

  • het bewijs van de dringende kosten die je moest maken;
  • een inventaris van de beschadigde of verloren goederen, bij voorkeur met foto’s;
  • een schatting van de schade, eventueel op basis van offertes om de beschadigde goederen te herstellen of te vervangen;
  • aankoopfacturen van de beschadigde (of gestolen) goederen;

Opdracht van de expert

De expert zal samen met jou de omvang van schade ramen voor rekening van je verzekeraar. Indien iets niet duidelijk mocht zijn, aarzel niet om uitleg te vragen.

Los van het ‘technisch’ expertiserapport dat hij opstelt in opdracht van je verzekeraar (omstandigheden van de schade, identificatie/beschrijving van de schade, …), zal de expert, indien hij over de nodige elementen beschikt, een schattingsverslag opstellen met de verschillende schadeposten en de navenante bedragen. Je krijgt een kopie (geschreven of digitaal).

Hij zal je vragen om dit schattingsverslag te ondertekenen. Je hebt enige bedenktijd. Dit laat je in het bijzonder toe om jouw verzekeraar of tussenpersoon te raadplegen voor bijkomende inlichtingen. Mocht je het niet eens zijn met de bevindingen of berekeningen van de expert, dan kan je een tegenexpertise aanvragen.

Bepaling van de schadevergoeding

De verzekeringsonderneming zal op basis van het technisch expertiserapport en het schattingsverslag, volgens de voorwaarden van je verzekeringscontract, het definitieve bedrag van de vergoeding bepalen.

Meerdere verzekeringsondernemingen bieden een ‘herstelling in natura’ aan. Dit doen ze via een netwerk van herstellers met wie ze samenwerken.

Bron: ABC Verzekeringen

Terug naar overzicht