Heeft het al dan niet hebben van rookmelders invloed op de dekking van je brandverzekering?

Sinds 1 januari 2020 is het voorzien van rookmelders in iedere woning verplicht maar heeft dit ook een invloed op de brandverzekering? 

De wettelijke verplichting om rookmelders te voorzien heeft voorlopig weinig of geen impact op de dekking van de brandpolis. Enkel als de verplichting specifiek vermeld wordt in de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract, kan het ontbreken van rookmelders de uitbetaling van een schadevergoeding beïnvloeden.

Wel is het zo dat wanneer een schade duidelijk te wijten is aan nonchalance of nalatigheid, je verzekeraar het contract kan opzeggen. Wanneer de verzekeringsmaatschappij er dus na een brand achter komt dat je geen rookmelders had, kan dat in de toekomst invloed hebben op je brandverzekering.

 

Terug naar overzicht