Huren: Welke onderhoudstaken zijn voor jou en welke zijn voor de verhuurder?

Wanneer je een woning huurt sta jij ook in voor het onderhoud van de woning. De verhuurder moet zorgen dat de woning in goede staat is, dit zowel bij de ondertekening van de huurovereenkomst als tijdens de huurperiode. Hij staat in voor alle grote herstellingen, grote onderhoudswerken en herstellingen die nodig zijn ten gevolge van overmacht (bv. ouderdom en normale slijtage). Echt duidelijk afgelijnd is dit echter niet. Zo bestaat er geen schriftelijke lijst die door de wetgever werd opgesteld.

Om discussies te voorkomen kunnen er wel bepaalde voorbeelden in de huurovereenkomst worden opgenomen, met de vermelding door wie de kosten worden gedragen. Het is echter niet toegelaten om in het contract vast te leggen dat álle kosten ten laste vallen van de huurder. Doet men dit toch, dan is deze bepaling ongeldig. 

Voor alle huurcontracten die na 18 mei 2007 werden aangegaan, is de verhuurder trouwens bij wet verplicht om in te staan voor alle grote herstellingen zoals hierboven omschreven. 

Wat zijn de plichten van de huurder? 

Hij moet de woning goed onderhouden. Zo dient hij regelmatig het gras te maaien, de schoorsteen te laten vegen, cv-ketel laten reinigen, … .De huurder staat ook in voor de huurherstellingen, dit zijn kleine herstellingen die vaak voorkomen door het gebruik van de woning en die niet te wijten zijn aan overmacht, ouderdom of slijtage. Het gaat over lekkende kranen, ontstoppen van leidingen, verwijderen van kalkaanslag, vervangen van schakelaars en zekeringen, … .

Als de huurder ergens een probleem ondervindt, dient hij de verhuurder te verwittigen zodat die kan ingrijpen om verdere schade te voorkomen. Veroorzaakt de huurder zelf enige schade aan het gebouw, dan moet hij uiteraard zelf de herstelling ervan ten laste nemen. Voor een aantal schadegevallen kan hij wel aanspraak maken op de eigen brandverzekering zoals bij brand, water- en glasbraakschade. 

Het boekje ZieZo!…Handig boekje voor huurders vat alles samen wat kan/mag/moet als huurder.

 

Terug naar overzicht