Je kleinkind iets nalaten kan op verschillende manieren

Grootouders kunnen op verschillende manieren iets geven of nalaten aan hun oogappels. Naargelang de situatie en het vermogen van de grootouders kan men ervoor kiezen om dit al dan niet tijdens het leven te doen.

Grootouders kunnen per kleinkind tot 12.500 euro overmaken via bankgift zonder schenkbelasting te moeten betalen. Zelfs bij overlijden binnen de drie jaar betaalt het kleinkind geen erfbelasting als het niet meer dan 12.500 euro erft.

Wil de grootouder het bedrag nog niet afstaan tijdens het leven, dan zijn er andere mogelijkheden. Je kan het bedrag dat je wilt nalaten aan de kleinkinderen opnemen in een testament. Zie je het niet zitten om een testament op te maken, dan kan je de kleinkinderen aanduiden als begunstigde van een beleggingsverzekering. 

Zolang je leeft, blijf je baas over je eigen geld. De begunstiging kan op ieder moment gewijzigd worden zonder dat je de personen naar wie het zou gaan hierover moet inlichten. 

Bij overlijden wordt de belegging rechtstreeks aan de vermelde begunstigden uitbetaald. Zolang je niet meer dan 12.500 euro per kleinkind nalaat, wordt geen erfbelasting betaald. Wil je meer nalaten aan de kleinkinderen dan is de erfbelasting in rechte lijn van toepassing.

 

Terug naar overzicht