Kan mijn hond of kat het Coronavirus krijgen?

Kan mijn huisdier ziek worden van Covid-19?

Er zijn slechts enkele gezelschapsdieren positief getest op Covid-19. Deze leefden geïsoleerd bij personen die besmet waren met Covid-19. Dat wijst er dus op dat deze dieren besmet werden door de mensen waarmee ze de woonst deelden. Vooral de kat en de fret zouden gevoelig zijn voor het CORONA virus.

Kan mijn gezelschapsdier besmet worden door de mens en hoe het beschermen?

In zijn advies heeft het Wetenschappelijk Comité van het FAVV aangegeven aan dat dit risico gering is. Des al niet te min wordt aan Covid-19 patiënten aangeraden om de nodige hygiënische maatregelen te treffen voor wat betreft contact met hun huisdier (handen wassen na aanrakingen, niet laten likken aan het gelaat) om te voorkomen dat het huisdier gedurende korte tijd drager en uitscheider van het virus zou worden.

Kunnen huisdieren de mens besmetten als ze met besmette personen in contact zijn geweest?

Het is bekend dat de omgeving van Covid-19 patiënten zeer sterk gecontamineerd kan zijn. Huisdieren die samen leven met besmette personen worden in hoge mate blootgesteld aan het virus. Tot nu toe zijn er slechts een beperkt aantal gevallen bekend waarbij een gezelschapsdier werd besmet door de mens. De honden vertoonden geen enkel symptoom en de kat had voorbijgaande spijsverterings- en ademhalingsproblemen. Ook de fret kan geïnfecteerd worden door het virus. 

Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat het virus van huisdier naar de mens wordt overgedragen. Hoewel het vermoeden bestaat dat het virus dat Covid-19 veroorzaakt bij de mens oorspronkelijk van bij wilde dieren kwam, heeft het zich kunnen aanpassen aan de mens (“gehumaniseerd” virus). Het risico op overdracht van het virus van huisdieren naar de mens is verwaarloosbaar in vergelijking met het risico op overdracht door direct contact tussen mensen.

Desondanks wordt het sterk aangeraden om de klassieke hygiëneregels te blijven toepassen (vermijd nauw contact met uw dier, vooral als u ziek bent, was uw handen na het aanraken van een dier, laat het dier niet likken aan uw gelaat) aanbevolen. Dit enerzijds om te voorkomen dat u het virus zou overdragen op uw huisdier en om te voorkomen dat uw huisdier zelf drager en uitscheider van het virus zou worden als gevolg van een omgevingsbesmetting.

Is het nodig/nuttig mijn hond of kat te wassen? Kan ik mijn hond of kat “ontsmetten” zoals ik doe voor mijn handen of hoe moet dit in de praktijk gedaan worden?

Opgelet, u mag uw huisdier (zowel volledig, als zijn vacht of zijn poten) zeker niet wassen met ontsmettingsmiddelen of andere producten zoals alcoholgel, dettol, alcohol of bleekwater, want dit kan brandwonden of vergiftiging bij uw huisdier veroorzaken.

Het is zeker niet nodig om uw huisdier elke keer te wassen na dat deze buiten geweest is. Het is wel aangeraden om de nodige hygiënische maatregelen te treffen voor wat betreft contact met uw huisdier (handen wassen na aanrakingen, niet laten likken aan het gelaat). Als u uw dier toch zou willen wassen, kan u een dierenshampoo of zachte zeep gebruiken. De pootkussentjes kunnen gereinigd worden met zachte zeep.

Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten te verzorgen?

Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtname van de regels van sociale afstand.

Welke maatregelen moet ik nemen voor mijn dier als ik ziek word en het niet meer kan verzorgen?

Duidt een andere persoon aan in uw omgeving die kan zorgen voor uw dier, als u dat zelf niet meer kunt. Zorg ervoor dat alles wat nodig is voor de verzorging van uw dier beschikbaar is (voeding en eventueel medicijnen voor minsten 2 weken).

Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of kennis.

Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht?

Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog. Bel eerst naar jouw dierenartsenpraktijk om af te spreken hoe ze jou kunnen ontvangen en jouw gezelschapsdier behandelen.

Als u besmet bent met Covid-19 (of een andere besmettelijke ziekte), moet u thuis blijven en de contacten met andere personen minimaliseren tot uw herstel:

  • Als het om een niet dringende afspraak voor uw dier gaat (jaarlijkse controle, herhalingsvaccinatie, niet dringende chirurgische ingreep, …) is het aanbevolen om het bezoek van uw dier aan de dierenarts uit te stellen tot u geen risico meer loopt om de ziekte door te geven.
  • Als het om een afspraak voor uw dier gaat die niet kan uitgesteld worden, neem dat contact op met uw dierenarts om de beste manier te bepalen om uw dier te behandelen met zo weinig mogelijk risico op het doorgeven van het virus.

 

Kan ik mijn gezelschapsdier laten vaccineren tegen Covid-19?

Momenteel is er geen enkel vaccin beschikbaar tegen een infectie met Covid-19 bij gezelschapsdieren. Dit virus is immers een menselijk virus en geen dierenvirus.

Kan ik mijn huisdieren laten testen op Covid-19?

Op dit ogenblik zijn er nog geen testen beschikbaar voor dieren en dient absolute voorrang gegeven te worden aan het gebruik van de testen voor mensen.

Dient een hond, kat of fret waarbij Covid-19 wordt vastgesteld geëuthanaseerd te worden?

Nee, absoluut niet. Het gezelschapsdier dat besmet is geraakt heeft deze besmetting opgelopen door nauw contact met een besmette mens. Samen dienen zij in quarantaine gehouden te worden (hierbij moeten de nodige hygiënische maatregelen, zoals handen wassen na aanrakingen, toegepast worden). Tot dusver hebben we slechts kennis van één kat die ziektesymptomen heeft ontwikkeld die een coronavirusinfectie doen vermoeden. Deze kat is intussen aan de beterhand. De twee honden waarbij het virus werd vastgesteld hebben nooit ziektesymptomen vertoond.

Mag ik met de hond die samenleeft met een besmette patiënt nog gaan wandelen?

Ja, het is belangrijk om het welzijn van het dier op peil te houden. Weliswaar wordt aangeraden om dieren, net zoals mensen, op een sociale afstand van andere dieren en mensen te houden. Een dier kan het virus meedragen net als voorwerpen dit zouden kunnen. Vermijd tevens het vrij rondlopen van de hond alsook het laten aaien door andere mensen. Uitwerpselen dienen hygiënisch te worden verwijderd uit de omgeving. Na de wandeling dient u uw handen zorgvuldig te wassen.

Mag ik mijn kat nog buiten laten?

U mag uw kat nog buiten laten. Als u besmet bent met Covid-19, is het echter aanbevolen om uw kat binnen te houden.

Bron: FAVV

 

Terug naar overzicht