Veilig telewerken

Sinds de coronaviruscrisis werken wij met z’n allen veel meer van thuis uit. Het lijkt erop dat telewerken een blijver wordt. Check daarom waar je zoal rekening mee kan en moet houden wanneer je telewerkt.

Wat als ik een ongeval heb terwijl ik telewerk?

Of het nu gaat om structureel telewerk of occasioneel telewerk, je bent als werknemer gedekt tegen een arbeidsongeval als het ongeval plaatsvindt tijdens en door het feit van de uitvoering van je werk. Dat geldt ook voor verplicht telewerk tijdens een crisis, zoals de Covid-19-crisis.

Als telewerker moet je dus onder het gezag staan van je werkgever en je arbeidsovereenkomst uitvoeren wanneer het ongeval zich voordoet. De werknemer en de werkgever leggen de plaats en de uren van het telewerk in onderling overleg vast. Doet het ongeval zich voor op deze plaats en binnen deze uren, dan wordt het ongeval geacht zich te hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ontbreekt een dergelijke vermelding, dan geldt het vermoeden dat de telewerker in zijn woonplaats werkt of op de plaats(en) waar hij gewoonlijk telewerkt, en tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou zijn tewerkgesteld.

Een ongeval dat zich voordoet buiten de overeengekomen plaatsen en uren kan worden erkend als arbeidsongeval, maar in dat geval ligt de bewijslast (om aan te tonen dat het ongeval zich voordeed tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst) bij het slachtoffer Hoewel je thuis werkt, kan je ook een arbeidswegongeval hebben.

Je bent gedekt voor de reisweg van en naar school of de dagopvang. En ook voor de verplaatsing naar en van huis naar de plaats waar je je maaltijd neemt of krijgt.

Let wel, om als zodanig te worden beschouwd, moet een arbeidsongeval plaatsvinden in het kader van de uitvoering van het werk. Wanneer je bijvoorbeeld op je dak klimt of andere dingen doet die niets met je werk te maken hebben, ben je dus niet gedekt. Wanneer je een ongeval hebt, dan kan je dit best onmiddellijk melden bij je werkgever.

Zorg ervoor dat je in een veilige pc-omgeving telewerkt

Tijdens het telewerken ben je ook vatbaar voor cybercriminaliteit. Hou rekening met de volgende tips:

  • Gebruik een beveiligde wifi-verbinding. De meeste wifi-systemen thuis zijn correct beveiligd maar oudere installaties zijn dat niet altijd. Beveilig je netwerk in ieder geval altijd met een sterk wachtwoord. Dit kan je meestal instellen op je router. Indien mogelijk of praktisch haalbaar is het gebruik van een rechtstreekse verbindingskabel met je internet-router altijd stabieler en sneller.
  • Zorg dat je anti-virus op jouw apparaten is bijgewerkt. Zeker wanneer dit niet automatisch zou gebeuren via je werkgever.
  • Het is verstandig om regelmatig je internetbrowser te updaten en om je add-ons en plug-ins (zoals Java, Adobe Reader…) voor jouw browser up-to-date te houden of uit te schakelen als je ze niet nodig hebt.
  • Maak af en toe een back-up van belangrijke documenten.
  • Maak gebruik van een veilige VPN-verbinding naar jouw werkomgeving. Vraag aan je werkgever hoe je dat best doet. Bewaar je paswoorden in een beveiligd programma.

Tot slot, blijf waakzaam voor verdachte berichten en links, waarmee een oplichter probeert gevoelige informatie van jou te verkrijgen die later kan worden misbruikt. Door te klikken op een link, haal je, zonder het te beseffen, een computervirus binnen… . Opgepast dus met mails waarin wordt gevraagd om op een link te klikken of een document te openen, zelfs als ze ogenschijnlijk afkomstig zijn van iemand die je kent of van een collega. Verifieer bij twijfel in dat geval altijd rechtstreeks (telefonisch) bij de afzender. Extra waakzaamheid is geboden als je de afzender niet kent.

 

Bron: ABC verzekeringen

Terug naar overzicht