Verzekering huispersoneel

De verzekering huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering. Ze vergoedt jouw personeel voor hun lichamelijke schade als gevolg van een ongeval terwijl ze voor jou of jouw gezin aan het werk zijn. Hetzelfde geldt voor een ongeval op de weg van en naar hun “werkplek”, namelijk jouw woning.

Het moet dus wel degelijk gaan om ongevallen die zich voordoen in de professionele sfeer of op de normale weg van en naar de werkplek. Als een vriendin op vrijdagnamiddag komt poetsen – en je haar daarvoor betaalt – en ze valt van een ladder, is ze verzekerd. Komt ze op zondag op de koffie en valt ze van de trap, dan is ze daarvoor niet verzekerd.

De verzekering geldt in principe voor normale huishoudelijke taken. Als jouw personeel geregeld risicovolle taken zou moeten uitvoeren, moet je dit melden aan de verzekeraar. Het is belangrijk dat je de verzekeraar verwittigt als jouw huispersoneel geregeld gevaarlijke taken zou moeten uitvoeren. Doe je dat niet, dan kan de verzekeraar bij jou komen aankloppen om de schadevergoedingen die hij uitbetaalde – helemaal of voor een deel – van jou terug te eisen.

Meestal stelt een standaardpolis een limiet aan het aantal dagen – afhankelijk van het soort prestatie – dat het huispersoneel mag presteren.

De tewerkstelling moet zich ook altijd in de privé-sfeer situeren. Tewerkstelling in dienst van een bedrijf of in het kader van de beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon, kan nooit verzekerd worden in een polis “huispersoneel”.

In de meeste polissen staat ook dat het ongeval bij jou thuis (of op de weg daarvan of daar naartoe, de zogenaamde “arbeidsweg”) moet gebeuren. Indien jouw huispersoneel ook boodschappen moet doen, spreek er dan over met uw verzekeraar.

Wie is verzekerd?

Iedereen die je aanwerft om tegen betaling en onder jouw gezag bepaalde taken te verrichten in het kader van je gezinsleven, wordt beschouwd als huispersoneel en is dus verzekerd.

Als volgende maand je buurvrouw tegen betaling komt helpen op een communiefeest bij jou thuis, is ook zij verzekerd. Je hoeft dat niet mee te delen aan de verzekeraar.

Wie is niet verzekerd?

Als je de personen die jou helpen niet vergoedt voor hun prestaties, worden ze niet als huispersoneel aanzien en zijn ze niet verzekerd.

Ook zelfstandigen kunnen nooit als huispersoneel aanzien worden.

Ook personen die bijvoorbeeld met dienstencheques werken, moeten niet door u verzekerd worden. Achter hen staat een onderneming die voor hen een arbeidsongevallenverzekering moet aangaan.

Welke kosten vergoedt een verzekering “huispersoneel”?

Een verzekering huispersoneel dekt conform de arbeidsongevallenwet (zoals dit ook het geval is voor andere werknemers) de lichamelijke schade na een ongeval, zoals de medische kosten, het loonverlies wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden, de verplaatsingskosten die het slachtoffer moet maken door het ongeval.

Wat als ik mijn huispersoneel niet verzeker?

De verzekering huispersoneel is een wettelijk verplichte verzekering als je huispersoneel aanneemt. Als u deze verzekering niet aangaat, heeft dat zijn gevolgen.

Het slachtoffer kan dan vergoed worden door het Fonds voor Arbeidsongevallen. Maar jij zal, als werkgever, deze vergoedingen aan het Fonds moeten terugbetalen. En dan is er ook nog de strafrechtelijke vervolging voor deze inbreuk op de wet.

Bron: ABC verzekeringen

Terug naar overzicht