Wanneer is een rechtsbijstandverzekering van toepassing?

Wanneer er een conflict is ontstaan, wordt eerst geprobeerd tot een schikking te komen. De twee partijen die een conflict hebben, maken samen een afspraak. Meestal wordt een vergoeding afgesproken; dit voorkomt een rechtszaak. Mocht het toch uitlopen op een rechtszaak dan zijn de kosten hiervan verzekerd. 

Dekking

Lukt het niet om tot een schikking te komen dan volgt een gerechtelijke procedure. Voor de onderstaande zaken worden de procedurekosten en kosten van een advocaat en experts (tot een maximum bedrag) vergoed:

·       Strafrechtelijke of burgerlijke verdediging;

·       Administratief geschil;

·       De aansprakelijke derde weigert te vergoeden;

·       Contractueel geschil;

·       Expertiseverslag aanvechten.

·       Een rechtsbijstandverzekering biedt je ook vaak een voorschot op een schadevergoeding wanneer de aansprakelijke derde niet kan betalen. 

Premie

De rechtsbijstandverzekering is vaak een optie bij je autoverzekering. De premie is afhankelijk van het gekozen pakket.

Tip: Maak de keuze voor een verzekering niet alleen op basis van de premie maar kijk goed naar de vergoeding die er tegenover staat. Wij kunnen je hierin het gepaste advies verlenen.

 

Terug naar overzicht