Wat doen bij een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is een ongeval die op-, van-, of naar het werk kan voordoen; ook ongevallen tijdens een opleidingen, externe meetings enz. die in functie van je werk staan vallen onder de term arbeidsongeval.

De werkgever is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Ongeacht het over een stagiair of jobstudent gaat, een vast benoemde werkgever, als een overeenkomst met een uitzendkantoor.

Over het algemeen vergoedt de arbeidsongevallenverzekering:

  • De onkosten van de werknemer (waaronder medische kosten, verplaatsingskosten, prothesekosten, …).
  • De arbeidsongeschiktheid van de werknemer (het gaat om een schadevergoeding die de verzekeraar betaalt wanneer de werknemer na een arbeidsongeval niet kan werken.).
  • Het overlijden van de werknemer (waaronder de begrafeniskosten en een rente die betaald wordt aan de rechthebbende).

Maar belangrijker bij het voordoen van een arbeidsongeval, ongeacht de ernst, is de medische hulp.

Elk bedrijf leidt hiervoor, via een erkende opleiding, een aantal personen op tot hulpverlener. Het aantal is afhankelijk van de risico’s eigen aan het werk en het aantal aanwezige personen op de werkplek. Bij ongevallen kunnen deze personen ev. eerste hulp toedienen in afwachting van de hulpdiensten.

Vervolgens dien je je werkgever op de hoogte te brengen van het ongeval, bij voorkeur doe je dit schriftelijk zodat hier later geen misverstanden rond kunnen ontstaan.

De werkgever dient op zijn beurt notitie te maken in het inventaris van arbeidsongevallen en dient de arbeidsongevallenverzekering in te lichten, ook al leidde het ongeval niet tot werkonbekwaamheid (uitgezonderd bij lichte ongevallen). 

Heb je verder nog vragen over arbeidsongeschiktheid door werkongevallen? Dan kan je hiervoor terecht bij je werkgever en/of ziekenfonds.

 

Terug naar overzicht