Wat met arbeidsongevallen tijdens thuiswerk?

Telewerk wint aan belang, onder andere door de gedwongen aanpassing tijdens de pandemie. De voorspelling is dat de behoefte aan telewerk ook de komende jaren enkel nog zal toenemen. Hybride werken wordt dus de toekomst. En dat is een goede zaak. Want een goede balans tussen werk en privéleven is voor alle werknemers van belang. Maar wat als je van de trap valt tijdens het thuiswerken? Of van je bureaustoel schuift als je een document wilt nemen? Is dat dan een arbeidsongeval?

Om te kunnen spreken van een arbeidsongeval moeten vier elementen bewezen zijn, nl.:

  1. er is sprake van een arbeidsrelatie die onder de toepassing van de arbeidsongevallenwet valt
  2. er is sprake van een ongeval
  3. er is sprake van een letsel
  4. het ongeval gebeurde tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ook als je thuiswerkt, gelden die voorwaarden. Vooral de 4e voorwaarde is van belang om te kunnen bewijzen dat het om een arbeidsongeval gaat: het ongeval gebeurt op het moment dat je jouw arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren bent. Bovendien moet het ongeval verband houden met de professionele risico’s van het werk of van de werkomgeving.

Voorzichtig de trap op en af

Als thuiswerker heb je bijv. een arbeidsongeval wanneer:

  • je tijdens het werk op een andere verdieping naar de wc gaat en van de trap valt;
  • je aan je bureau gaat zitten om te werken en van je stoel schuift;
  • je je verbrandt aan heet water om koffie of thee te maken tijdens de (lunch)pauze .

Er is daarentegen geen sprake van een arbeidsongeval wanneer je bijv. als thuiswerker:

  • uitglijdt op weg naar de brievenbus om je privépost te halen;
  • je je bezeert bij het verzorgen van huisdieren of bij het schoonmaken.

Versoepelde bewijsregeling voor telewerkers

Een telewerker is iemand die werkt vanop een andere plaats dan het bedrijf en hiervoor gebruikmaakt van internet of een computernetwerk. De afspraken hierover liggen schriftelijk vast in het arbeidscontract of een bedrijfsdocument. Die afspraken gaan over de dagen waarop de werknemer telewerkt, op welke plaats en hoe hij dan bereikbaar is.

Ook de technische ondersteuning en de kosten (bijvoorbeeld van de internetverbinding) kunnen hierin opgenomen worden.

Voor telewerkers bevat de AO-wet een versoepelde bewijsregeling die je helpt bij het bewijzen van een arbeidsongeval.

Heeft jouw werkgever een bedrijfscommunicatie uitgestuurd om de afspraken rond telewerk vast te leggen? Dan vermoedt de AO-wet dat een ongeval een arbeidsongeval is wanneer het gebeurt op de plaats en tijdens de uren die vermeld zijn in die schriftelijke afspraken. Dat kan zowel om structureel telewerk gaan als om occasioneel telewerk (bijvoorbeeld in geval van een treinstaking).

Zijn de plaats en/of de uren niet schriftelijk vastgelegd? Dan geldt het vermoeden voor de ongevallen in de woonplaats waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd en tijdens de uren waarop je als werknemer gewoonlijk aan het werk bent in het bedrijf.

Het is dus belangrijk de afspraken voor telewerk op voorhand (en schriftelijk) te maken. Want als je structureel telewerk niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of je occasioneel telewerk niet geldig werd aangevraagd, dan geldt dit wettelijk vermoeden niet en moet je zelf kunnen bewijzen dat het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst.

Volgens de arbeidsongevallenwet ben je trouwens ook verzekerd tijdens je verplaatsing om ’s middags eten te gaan halen en wanneer je je kinderen naar school of naar de opvang brengt.

 

Bron: Baloise

Terug naar overzicht