Welke invloed heeft Covid-19 op uw verzekeringen?

Annulatieverzekering

Annuleringsverzoeken van een reis naar aanleiding van het coronavirus dat zich heeft verspreid in het gebied waarnaar je op reis wou gaan, vallen niet onder de dekking van de standaard annulatieverzekering. Sommige verzekeraars bieden wel uitgebreidere polissen aan waarbij de dekking van de annulatie toch mogelijk is, soms afhankelijk van een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het betreffende gebied. Als je reeds getroffen bent door het coronavirus voorafgaand aan je vertrek, dan val je wel onder de standaarddekking van de annulatieverzekering zoals voor andere ziektes. 

Bijstand

De meeste reisbijstandsverzekeraars dekken medische kosten, zoals hospitalisatie of doktersbezoeken, ingevolge een besmetting met het coronavirus die je op reis hebt opgelopen. Je bent gedekt zoals voor iedere andere ziekte of ongeval. Dit gebeurt meestal tot een bepaald maximumbedrag vermeld in de polis. 

De kosten voor een verlengd verblijf in het buitenland zijn bij sommige bijstandsverzekeraars in de standaarddekking begrepen, bij anderen enkel in meer uitgebreide polissen en dit meestal tot een bepaald maximumbedrag. 

Repatriëringskosten worden door de meeste reisbijstandsverzekeraars gedekt in het standaardproduct, bij sommige andere enkel in de meer uitgebreide polissen.

Hospitalisatieverzekering

Als je gehospitaliseerd wordt als gevolg van een coronabesmetting kan je een beroep doen op je hospitalisatieverzekering. Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt. Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de algemene voorwaarden. Sommige verzekeringen dekken enkel hospitalisaties in België, anderen dekken ook hospitalisaties in Europa of zelfs in de hele wereld. Indien je verzekering voorziet in een dekking in het buitenland, en je ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken afreist naar een risicogebied, zal bij een hospitalisatie ten gevolge van een coronabesmetting de verzekeraar tussenkomen zoals voorzien in de algemene voorwaarden.

 

Levensverzekering

Als je levensverzekering een overlijdensdekking bevat (wat vaak het geval is in een klassieke levensverzekering, in een schuldsaldoverzekering, een uitvaartverzekering, een groepsverzekering, enz.), dan ben je gedekt indien je overlijdt als gevolg van het coronavirus. 

Een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie is in principe niet uitgesloten van de dekking. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied (zoals Noord-Italië) en ter plaatse besmet geraakt en overlijdt, is doorgaans gedekt.

Gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeidsongeschikt bent als gevolg van een coronabesmetting, dan ben je gedekt in je verzekering gewaarborgd inkomen conform de voorziene dekkingsvoorwaarden. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt in principe niet uitgesloten. 

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval is namelijk verzekerd. 

Evenementen

Organisatoren van evenementen die over een annulatieverzekering beschikken kunnen hierop een beroep doen voor zover het contract dekking biedt voor de situatie die zich voordoet. 

Meestal dekt zo’n polis de verliezen die de verzekerde/organisator lijdt wanneer een evenement wordt geannuleerd omwille van een oorzaak die optreedt onafhankelijk van de wil van de verzekerde/organisator (bijvoorbeeld een samenkomstverbod). 

Welke verliezen in aanmerking komen voor vergoeding en binnen welke limieten wordt gespecifieerd in de algemene en de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.

Goede raad: Lees altijd aandachtig je verzekeringspolis.

 

Bron: Assuralia

 

Terug naar overzicht