Wordt mijn schade vergoed bij een natuurramp?

Wist je dat een deel van de materiële schade die veroorzaakt werd door natuurfenomenen die door de Vlaamse Regering, wegens hun uitzonderlijk of schadelijk karakter als ramp worden erkend, vergoed wordt door de Vlaamse overheid?

Contacteer je woningverzekeraar

Wanneer je door een natuurverschijnsel schade hebt opgelopen, is het aan te raden om altijd eerst contact op te nemen met je eigen verzekeringsmakelaar. In alle woningverzekeringspolissen moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen namelijk opgenomen zijn. Het is in principe je brandverzekering die schade vergoedt die je hebt geleden naar aanleiding van een brand, onweer, ontploffing, storm, hagel, overstroming, grondverzakkingen of aardbevingen.

Ook al is het in België niet verplicht, toch raden we ten stelligste aan om een brandverzekering af te sluiten voor jouw woning. Het schadegeval dient te allen tijde aangegeven te worden aan jouw brandverzekeraar. Het is de verzekeraar die je zal vergoeden. Let wel, het is mogelijk dat bepaalde goederen in jouw polis zijn uitgesloten van een vergoeding, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat ze niet verzekerbaar zijn. Voor schade aan goederen die verzekerd kunnen worden door jouw verzekering, kan je geen vergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds.

Rampenfonds

Bij een ramp verzamelt de getroffen gemeente zoveel mogelijk gegevens. Als je schade hebt geleden door een natuurramp, neem je het best contact op met je gemeente zodat zij ook jouw informatie kan gebruiken.

Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het Rampenfonds schade vergoeden en dat alleen als het schadefeit als ramp erkend werd.

●     Goederen die al verzekerd zijn binnen jouw gewone brandverzekering, komen nooit in aanmerking voor een vergoeding van het Rampenfonds.

●     Goederen die niet verzekerd zijn binnen een brandpolis (hoewel een verzekering wel mogelijk was), worden enkel vergoed als het slachtoffer kan aantonen dat hij recht had op een leefloon of een gelijkwaardige vergoeding, op het ogenblik van de ramp.

●     Voor goederen die niet verzekerbaar zijn door een gewone brandpolis, kan je eventueel een vergoeding krijgen van het rampenfonds, op voorwaarde dat de ramp officieel erkend werd.

De procedure voor schadevergoeding loopt in twee stappen. Eerst moet het Rampenfonds de ramp erkennen. Pas daarna kan je een aanvraag tot schadevergoeding indienen.

Indien je vragen hebt omtrent dit onderwerp, kan je steeds bij ons terecht voor verdere informatie.

Terug naar overzicht